(0392) 444 22 98
+

Sipariş Çözümlerimiz

Günümüzde özellikle hızlı tüketim ürünlerinde rekabet inanılmaz boyutlara ulaştı. Tüketici alışkanlıkları her gün değişirken, trendleri takip etmek ve bunlara uygun kararlar verebilmek etkin pazarlama faaliyetleriyle ürün ve markayı öne çıkarmak tüm şirketlerin gündeminde olan önemli konulardır. Tüm bunların yanında işin olmazsa olmazı ise doğru ürünlerin. doğru zamanda, doğru yerde bulunmasını sağlamak.

          İşletmeler artık hangi sektöre faaliyet gösteriyor olsalar da, müşterileri ile en yakın şekilde irtibatta kalmaya ve onların ihtiyaçlarını en iyi ve en kısa şekilde karşılamaya mecburlar. Bunu yapmanın en çok tercih edilen yöntemlerinden biri ise saha satış-dağıtım operasyonunu yürütmek.

          Böylece firmalar, müşterilerine doğrudan ulaşarak ihtiyaçlarını yeride tespit edebiliyor. Hatta anında bu ihtiyaçları karşılayabiliyor. Düzenlenen kampanyalar, yenilikler müşteriye doğru bir şekilde iletilebilirken, belirlenen pazarlama stratejisi verimli bir şekilde kullanılabiliyor.(Saha operasyonunun takibi ve müşteri ile cari ilişkilerin tam bir yönetim ve takip altına alınabilmesi de, performans ve finansal verilerin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde saha satış-dağıtım organizasyonunun bir diğer önemli artısı).

          Datakod, tüm bunları sağlayacak etkin bir saha satış-dağıtım operasyonu yürütebilmek için ihtiyacınız olan en önemli aracı size sunuyor. Datakod Satış-Dağıtım Sistemi(DSDS)

Genel Özellikleri:
Hertürlü satış dağıtım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parametrik olarak geliştirilmiş olan DSDS, danışmanlık, donanım, yazılımi kuruluş, eğitim ve destek bileşenlerini içeren anahtar teslim bir çözümdür. Modüler yapısı ile her ölçekte firmaya ve poerasyonda verimli olarak kullanılabilir.

 • Satış, sipariş, iade, ruta göre ziyaret planı.
 • Müşteri cari ve risk limiti takibi, araç stoğu, depozito, promosyon ve indirimler.
 • Satış yapamama nedenleri, penetrasyon,zincir mağaza,ağırlıklı barkod
 • Uzaktan erişim uygulamaları gibi günümüz satış sistemlerinin tüm önemli ihtiyaçlarını karşılar.
 • Saha,Distribütör, merkez ve karar destek modülleri ile ölçeklenebilir bir sistemdir.
 • En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm satış dağıtım organizasyonlarında verimli olarak uygulanabilir

Entegre Modüler Yapı:
DSDS birbiriyle entegre çalışabilen 4 ana modülden oluşur.

         Saha ve distribütör bileşenlerini içeren DSDS Distribütör Modülü sistem üzerinde çalışacağı altyapıyı sağlar ve gümlük operasyonu yürütür. Bilinen tüm entegre ticari paketler ve ERP sistemleri ile uyumlu çalışır.

         DSDS Muhasebe Modülü, Tek Düzen Hesap Planı uyumlu bir muhasebe yazılımıdır. Harici Ticari paketlerin olmadığı durumlarda, ya da birden fazla şirketin aynı bünye altında yürütülmesi sonucunda tüm operasyonun finansal verilerinin birlikte değerlendirilmesinde kullanılır.

         DSDS Merkez modülü birden fazla bölgede dağıtım yapan orta ve büyük ölçekte işletmelerde kullanılır. Dağıtım bölgelerinden operasyon bilgilerini toplayan Merkez Modülüi aynı zamanda kritik verilerin ve kararların merkezde oluşturulacak noktalarda otomatik olarak dağıtılmasını sağlar ve merkezi yönetimi kolaylaştırır.

         DSDS Karar Destek MOdülü, Merkez MOdülünde toplanan verilerin OLAP teknolojisi kullanılarak değerlendirilmesini ve istenilen şeekilde raporlanmasını sağlar. Orta-Üst kademe yöneticilerin kara vermelerini kolaylaştıran bir araçtır.

Avantajları:

 • Zaman tasarrufu sağar.
 • Satış ve karlılığı arttırır.
 • Operasyon ve stok kontrollerini sağlar.
 • Toplam kaliteyi arttırır.
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlar.
 • Fatura hatalarını önler.
 • Etkin satış süresini arttırır.