392 444 22 98

Vizyon & Misyon

Anasayfa > Kurumsal > Vizyon & Misyon

    Vizyon, Misyon, Prensip ve Politikalarımız

Vizyon

Kaliteli ürün ve çözümler ile müşterilerinin sürekli gelişmesini sağlayan, öğrenen, öğrenirken öğreten; başta Kuzey Kıbrıs olmak üzere Türkiye’de ve Dünya’da adından sıkça söz ettirecek bir şirket olmaktır.

Misyon

Hızla gelişen ve değişen bilişim dünyası ile birlikte yeni teknolojileri takip ederek, sektörün birçok alanında müşteri odaklı, kurumsal çözümler geliştirmek amacı ile sistemli ve titizlikle çalışmaktır.

Prensipler

• Yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi düşüncülere saygı duymak
• Bilgiye, Teknolojiye ve yeni sistemlere önem vermek
• İnsana, Topluma, Doğaya ve Ülkeye saygı duymak
• Ekip çalışması ile kaliteli hizmet vermek için çalışmak
• Dürüstlük ve güven temelli kararlı ve mesai gözetmeksizin çalışmak
• Yarış içinde olmadan, daha iyi olmak için çabalamak
• Müşterilerimizle sürekli iletişimi sağlayarak sorunlarına çözüm bulmak
• Müşterilerimize artı değer katabilmek
• Uzmanlık alanları yaratmak

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili meydana gelebilecek olan güvenlik ihlallerini önlemek veya en aza indirmek, iş kayıplarını mümkün olduğunca en düşük seviyeye çekmektir. GigaByte Ltd. hizmet vermekte olduğu müşterilerinin veri tabanlarına, özel erişim/bağlantı bilgilerine ve kritik cihazlarına ait özel konfigürasyonların bilgilerine sahiptir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek, verilen hizmetler için kullandığı bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için hareket etmektedir.

Kalite Politikası

• Müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için; Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,
• Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, 
• Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak ve faydaları konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak; bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak,
• Müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak.

İş Güvenliği Politikası

GigaByte ltd. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Firmamızın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağllğmı koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin GigaByte LTD'nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını saölarnavı,
• GigaByte lTD İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden qeçirrnevi,
• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.