392 444 22 98

Bilişim Teknik Eğitimleri

Anasayfa > Eğitimler > Bilişim Teknik Eğitimleri

Teknolojideki ilerleme hızlandıkça, yaşamın her alanında kullanılmaya başlandıkça, kullanıcıların becerilerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çalışan teknisyenler de daha fazla bilgi ve beceriyle donatılmalıdırlar. Eskiden bir makinist in bilgisayar kullanmasına gerek yoktu. Günümüzde ise yeni otomobillerin tamamı bilgisayar kontrollü olduğundan makinistler de bilgisayar kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu gereksinimler belli standartları da zorunluluk haline getirmektedir. Bilgisayar sistemleri bilindiği gibi network, donanım, yazılım ve güvenlik gibi ana bileşenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda servis sağlayıcı olarak çalışanlar ilgili konular hakkında eğitime ihtiyaç duyarlar. Daha da önemlisi eğitimler birlikte sertifika sahibi olunup olunmadığı sorgulanmaktadır. Düzenlemekte oluğumuz kurslarımıza kayıt yaptırmak için tıklayınız.

MİCROSOFT EĞİTİMLERİ


MTA: Microsoft Teknoloji Ortağı

Microsoft Teknoloji Ortağı, temel teknoloji kavramları hakkında bilgi edinmek ve kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmış giriş seviyesi bir sertifikasyondur. MTA sertifikası, çok çeşitli temel teknik kavramları ele alır, temel teknik bilginizi değerlendirir, doğrular ve teknik güvenilirliğinizi geliştirir.

En uygun aday:

Bu teknik sertifikasyon için temel teknoloji bilgisine sahip olmak gerekir.


İstenen yetenekler:

Önkoşul yok.

Neler Dahil:

Bu MTA sınavlarından bir tanesini geçerek sınavı tamamlayıp MTA olabilirsiniz.


Sürekli Eğitim:

İlgili seçmeli sınavları da alıp geçerek bir MCSA veya MCSD olabilirsiniz.

MCSA: Microsoft Sertifikalı Çözüm Ortağı

Microsoft Sertifikalı Çözüm Ortağı, bilgi teknolojileri alanında iş arayan giriş seviyesi kişilere yöneliktir. MCSA, daha gelişmiş Microsoft sertifikaları için bir ön koşuldur.En uygun aday:

Teknik sertifikasyon için yeni olan veya teknolojide yeni olup temel beceriler edinmeye ihtiyacı olan adaylara yöneliktir.

İstenen yetenekler:

Teknolojiye giriş bilgisi mevcut olanlar veya Microsoft Teknoloji Associate (MTA) sertifikası olanlar.Neler Dahil:

Bu MCSA sınavlarından birini tamamlayıp ve bir dizi sınavı geçerek MCSA olabilirsiniz.


Sürekli Eğitim:

İlişkili başka bir seçmeli sınavlardan bir grubu daha alıp geçerek MCSE olabilirsiniz.

MCSE: Microsoft Sertifikalı Çözümler Uzmanı

Microsoft Sertifikalı Çözümler Uzmanı, hem şirket içi hem de bulutta birden çok teknoloji alanında yenilikçi çözümler oluşturma yeteneklerini kanıtlamak isteyen BT uzmanları için tasarlanmış bir sertifikadır.En uygun aday:

Teknik uzmanlıklarını genişletmek isteyen MCSA sertifikasına sahip BT uzmanları.


İstenen yetenekler:

Bir MCSA sertifikası ve gerekli teknoloji bilgisi.Neler Dahil:

MCSE sınavlarından birinden bir dizi sınavı tamamlayıp geçerek MCSE olabilirsiniz.


Sürekli Eğitim:

Teknik uzmanlığınızı daha da genişletmek için ek sertifikalar alabilirsiniz.

CISCO EĞİTİMLERİ


CCNA Yönlendirme ve Anahtarlama Sertifikası

İşletmelerin denetleme tabanlı mimarileri kullanmaya başlamasıyla, bir mühendisin ihtiyaç duyduğu rol ve beceriler gelişmekte ve her zamankinden daha önemli olmaktadır. Bu gelişen becerileri edinmek için, CCNA Yönlendirme ve Anahtarlama sertifikası size sadece temel teknolojiler hakkında bilgi vermeyecek, aynı zamanda gelecek nesil teknolojilerini kullanabilmeniz için gerekli olan bilgileri de sağlayacaktır

Bu sertifikasyon sınavına hazırlanmanızın en iyi yolu, bu sertifikasyon üzerine temel bir eğitim almanızdır:
Cisco Ara bağlantı Ağ Aygıtları Bölüm 1 (ICND1)

Bu ders, çekirdek yönlendirme ve anahtarlama için geçerli olan ve ileri teknolojileri kullanan ağ katmanları’nın temel bilgilerini size öğretir. Konular arasında, IPv6 ve temel ağ güvenliğine ek olarak güvenlik duvarları, kablosuz denetleyiciler, erişim noktaları etkileşimleri ve ağ işlevleri de bulunur..

Cisco Ara Bağlantı Ağ Aygıtları Bölüm 2 (ICND2)

Bu ders, küçük bir işletme ağını kurmak, yapılandırmak, işletmek ve sorunlarını gidermek için gerekli bilgiyi size öğretir. Temel konular arasında, QoS öğeleri, sanallaştırma ve bulut hizmetleri, yazılım tanımlı ağ mimarilerini desteklemek için kullanılabilen denetleyici türleri ve araçları bulunur.

Cisco Ara bağlantı Ağ Aygıtları: Hızlandırılmış (CCNAX)

Bu ders, ICND1 ve ICND2’nin konularından elde edilen bilgilerin birleştirilmiş halidir ve beş günlük bir eğitim kursu olarak düşünülmüştür.

 

CCNA Security

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Güvenliği), Cisco ağlarını güvenli hale getirmek için gerekli olan temel düzey bilgi verir ve becerilerinizi geliştirir. Bir CCNA Güvenlik sertifikası edindiğinizde, bir ağ uzmanı gibi güvenlik altyapısı geliştirebildiğinizi, tehditleri ve güvenlik açıklarını ağlara tanıtabildiğinizi ve güvenlik tehditlerini azaltmak için gereken becerilerizin olduğunu kanıtlarsınız. CCNA Güvenlik eğitiminin sonunda; çekirdek güvenlik teknolojilerini tanır, ağ aygıtlarının bütünlüğünü, gizliliğini, veri ve aygıtlarının kullanılabilirliğini korumak için güvenliğini sağlar, güvenlik yapısında kullandığınız teknolojilerdeki yetkinliğinizi anlar, kurulumunu gerçekleştirebilir, sorun gidermesini halledebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bu sertifikayı almak için aşağıdaki sınavları geçmeniz gerekmektedir:
210-260 IINS

Bu sınav;
Adayın güvenli ağ altyapısı hakkındaki bilgisini,
Çekirdek güvenlik kavramlarını anlama yeteneğini,
Güvenli erişimi yönetme şeklini,
VPN şifrelemesi yapabildiğini,
Güvenlik duvarları ile çalışabildiğini,
Saldırı önleme potansiyelinin olduğunu,
Web ve e-posta içerik güvenliğini sağladığını,
Uç nokta güvenliğini sağlayabildiğini kanıtlamış olur.

Bu sınavı kazanarak, veri ve cihazların bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini korumak için güvenli bir ağın kurulum, sorun giderme ve izlenmesine yönelik becerilerinizin olduğunu kanıtlamış olursunuz.

COMPTIA EĞİTİMLERİ


CompTIA A+ Nedir ?

CompTIA A +, Bilişim Teknolojileri alanında bir kariyer kurmak için endüstri standardıdır. CompTIA A +, teknik destek ve Bilişim Teknolojileri için tercih edilen niteliklerden biridir. Bir bilgisayar tamirinden çok daha fazlasıdır.

Hangi Becerileri Öğreneceksiniz ?

DONANIM

Donanım bileşenlerinin ve cihazlarının belirlenmesini, kullanılmasını ve bağlamasının yapılmasını.


YAZILIM SORUN GİDERME

Uygulama güvenlik desteği de dahil olmak üzere PC ve mobil cihaz sorunlarının giderilmesini.


WINDOWS ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

Komut satırı ve istemci desteği dahil olmak üzere Windows işletim sisteminin kurulmasını ve desteklenmesini.


TCP / IP, WIFI ve SOHO dahil olmak üzere ağ ve bağlantı türlerinin açıklanmasını.


GÜVENLİK

Cihazlar ve ağ bağlantıları için güvenlik açıklarının tanımlanmasını ve korunmasını.

CompTIA N+ Nedir ?

CompTIA N+, hem kablolu hem de kablosuz ağların sorunlarını gidermek, yapılandırmak ve yönetmek için gereken pratik becerileri doğrulayarak, BT altyapısında bir kariyer geliştirmenize yardımcı olmak için performansınıza dayalı bir sertifikasyondur.

Hangi Becerileri Öğreneceksiniz ?

AĞ GÜVENLİĞİ

Kablolu ve kablosuz ağı korurken fiziksel güvenliği ve ortak saldırıları özetlemeyi.


ALTYAPI

Uygun kablolama, cihaz ve depolama teknolojilerinin belirlenmesini ve açıklanmasını.


AĞ SORUN GİDERME VE ARAÇLAR

Bağlantı ve performansı desteklemek için ağ sorun giderme metodolojisini ve uygun olan araçlarını açıklamayı.


AĞ KAVRAMLARI

Çeşitli ağ kavramlarının amacını açıklamayı ve uygun şekilde kullanmayı.


AĞ İŞLEMLERİ

Ağı yönetmek, politikaları belirlemek ve iş sürekliliğini sağlamak için en iyi uygulamaların kullanılmasını.

CompTIA Security+ Nedir ?

CompTIA Security+, temel güvenlik işlevlerini yerine getirmeniz ve bir bilişim teknolojisi güvenlik kariyerine devam etmeniz için gereken temel becerilerinizi doğrulayan global bir sertifikadır.


Hangi Becerileri Öğreneceksiniz ?

KİMLİK VE ERİŞİM YÖNETİMİ

Kimlik ve erişim servislerini ve yönetim kontrollerinin yüklenmesini ve yapılandırılmasını.


TEHDİTLER, ATAKLAR VE ZAYIFLIKLAR

Çeşitli türden ödünlerin tespit edilmesini, sızma testi ve güvenlik açığı tarama konseptlerinin anlaşılmasını.


KRİPTOGRAFİ VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI

Kablosuz güvenlik ayarlarının yüklenmesini, yapılandırılmasını ve ortak anahtar altyapısının uygulanmasını.


MİMARİ TASARIM

Güvenliğin, ağ mimarisi kavramlarının ve sistem tasarımının hayata geçirilmesini.


RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetiminin nasıl uygulandığı, iş etkilerinin uygulanmasını ve özetlenmesini.