0392 444 22 98

Vizyon & Misyon

Anasayfa > Kurumsal > Vizyon & Misyon

    Vizyon, Misyon, Prensip ve Politikalarımız

Vizyon

Kaliteli ürünler ve kalitesi yüksek çözümler ile müşterilerinin her zaman gelişmesini sağlayan, öğrenen, öğrenirken öğreten, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve dünyada kendini yenileyerek büyüyen bir şirket olmaktır.

Misyon

Hızla değişen ve gelişen bilişim dünyasında, yeni teknolojileri takip ederek, bilişim sektörünün birçok alanında, müşteri odaklı kurumsal çözümler geliştirmek amacıyla, sistemli ve titizlikle çalışmaktır.

Prensipler

• Ekip çalışması ve kaliteli hizmet anlayışıyla, dürüstlük ve güven temelinde kararlı ve mesai gözetmeksizin, rakiplerimizi kötülemeden onlardan daha iyi olmak için çalışmak
• Müşterilerimizle paylaşarak onlara artı değerler katabilmek için her işi yapar olmaktan çok uzmanlık alanları yaratmak, yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelere saygı duymak
• Bilgiyi, teknolojiyi ve yeni sistemleri önemseyip, topluma, doğaya ve ülkeye saygı duyarak, savaş yerine barışa, şiddet yerine sevgiye inanarak mücadele etmek

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin hedefi; iş sürekliliği sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili meydana gelebilecek olan güvenlik ihlallerini önlemek veya en aza indirmek, iş kayıplarını mümkün olduğunca en düşük seviyeye çekmektir. Gigabyte Ltd. hizmet vermekte olduğu müşterilerinin veri tabanlarına, özel erişim ve bağlantı bilgilerine, kritik cihazlarına ait özel yapılandırmaların bilgilerine sahip olabilmektedir. Şirket olarak, hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek, verilen hizmetler için kullandığı bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için hareket edilmektedir.

Kalite Politikası

• Mükemmeli hedefleyen bir yaklaşımla müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak ve bu hizmetler ile tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, bunun için de kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,
• Sağladığımız ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ve zaman kayıplarını ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlayarak zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
• Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak ve faydaları konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve yerleşmesini sağlamak,
• Müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi kurmak.

İş Güvenliği Politikası

Gigabyte Ltd. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Firmamızın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "Sağlığını Koru, İşini Koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;

• İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı,
• İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• İş yerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
• İş yerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Gigabyte Ltd' in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
• Gigabyte Ltd. İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.